usługi informatyczne

Przeprowadzenie wstępnego audytu

usługi informatyczne
W związku z planowanym pozyskaniem dotacji w ramach programu 2.3.5 Design  dla  przedsiębiorców zwracamy się z zapytaniem ofertowym na realizację:

Przeprowadzenie wstępnego audytu,  mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem argumentacji potwierdzającej zasadność i zakres opracowania nowego projektu wzorniczego oraz wprowadzenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018r. włącznie godzina 16.00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem:
HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jana Pawła Woronicza nr 7B
KRAKÓW, kod 31-409
osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach od 8.00-16.00 lub pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
Zamknij
HXS

Prosimy wypełnij poniższy formularz, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i wspólnie stworzyć najlepszy produkt.