Archiwum kategorii: Zapytania ofertowe

16 Paź

Przeprowadzenie wstępnego audytu

W związku z planowanym pozyskaniem dotacji w ramach programu 2.3.5 Design  dla  przedsiębiorców zwracamy się z zapytaniem ofertowym na realizację: 
Przeprowadzenie wstępnego audytu,  mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem argumentacji potwierdzającej zasadność i zakres opracowania nowego projektu wzorniczego oraz wprowadzenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018r. włącznie godzina 16.00. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. 
 
Oferty należy składać pod adresem:
HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Jana Pawła Woronicza nr 7B 
KRAKÓW, kod 31-409    
osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach od 8.00-16.00 lub pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.