Rejestracja czasu pracy – aplikacja mobilna

- Aplikacja stanowi część większego systemu do zarządzania RCP i Kontrolą dostępu.

Klient: Partner HXS
Zakres: Aplikacje webowe, Aplikacje mobilne,

usługi informatyczne

1 Zadanie i cel

Dla naszego Partnera wykonaliśmy aplikację mobilną, która umożliwia rejestrację czasu pracy pracowników w terenie. Wszędzie tam, gdzie tradycyjne czytniki w budynkach przestają mieć zastosowanie - budowy, prace terenowe - rejestracja czasu pracy w aplikacji mobilnej ułatwia zarządzanie wydajnością pracowników.

Nasz Partner oferuje rozwiązania z dziedziny rejestracji i kontroli czasu pracy, w postaci rejestratorów, biometrycznej ewidencji z wykorzystaniem nowoczesnych czytników. System rejestracji i kontroli czasu pracy w terenie służy do rejestracji rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywanej w sposób elektroniczny za pośrednictwem karty skanowanej w aplikacji mobilnej.
Aplikacja stanowi część większego systemu do zarządzania RCP i Kontrolą dostępu.

2 Funkcjonalność

System RCP ułatwia analizę, ewidencję oraz rozliczenie czasu pracy, dzięki udostępnianej historii rejestracji.  W wersji mobilnej aplikacji, aby zapewnić wiarygodność zapisów,  system mobile RCP odczytuje współrzędne GPS, robi zdjęcie, odczytuje karty przy wykorzystaniu technologii NFC.
Zamknij
HXS

Prosimy wypełnij poniższy formularz, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i wspólnie stworzyć najlepszy produkt.