Learn Space – platforma szkoleniowa 2.0 dla PIBR

- Projekt realizowany dla oddziałów Polskiej Izby Biegłych rewidentów.

Klient: Polska Izba Biegłych Rewidentów
Zakres: Aplikacje webowe,

usługi informatyczne

1 Zadanie i cel

Polska Izba Biegłych Rewidentów, której misją jest nieprzerwane dbanie o wiarygodność informacji oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w związku z brakiem możliwości kontynuacji działalności szkoleniowej w warunkach pandemii koronawirusa, potrzebowała rozwiązania umożliwiającego przeniesienie szkoleń w przestrzeń online.

PIBR potrzebowało rozwiązania, które zapewni nie tylko możliwości popularnych platform e-learningowych i szkoleniowych przez czas, kiedy szkolenia będą prowadzone w trybie online, lecz przede wszystkim pozwoli przejąć kontrolę nad przygotowaniem i dystrybucją materiałów.  Learn Space spełniało wymagania klienta w każdym aspekcie, będąc systemem do zarządzania nauczaniem, kursantami i opieką szkoleniową. Funkcjonalności systemu Learn Space pozwoliły ponadto kontynuować komercyjną działalność PIBR poprzez ofertę profesjonalnych kursów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej oparte na elastycznych modułach Learn Space.  Docelowo system Learn Space ma zostać wdrożony w 16 oddziałach PIBR.

2 Funkcjonalność

Klient, koncentrując swoje działania wokół szkoleń dla rewidentów, oczekiwał funkcjonalności popularnych platform szkoleniowych z zaawansowanymi i elastycznymi modułami, pozwalającymi wyjść o krok dalej ze swoją działalnością, przy jednoczesnym podniesieniu prezentacji dotychczasowych szkoleń na bardziej nowoczesny poziom.   Nasz system  pozwala na pełną kontrolę w trakcie szkolenia - kontrola wyświetlanych materiałów, dostępności uczestników poprzez indywidualne konta, rozbudowany panel prezentacji live - po opiekę szkoleniową nad uczestnikami - moduł zarządzania postępami nauki i weryfikacji wiedzy - ankiety i testy online.  Dzięki Learn Space klient może stworzyć cały kurs składający się z wielu lekcji. Moduły nagrywania materiałów z lekcji online umożliwiają archiwizację i odtwarzanie ich później.  W tej wersji Learn Space umożliwia monetyzację bazy szkoleń i kursów prowadzonych dotychczas w formie stacjonarnej oraz ich sprzedaż w wersji online.
Projekt realizowany dla oddziałów Polskiej Izby Biegłych rewidentów.
Zamknij
HXS

Prosimy wypełnij poniższy formularz, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i wspólnie stworzyć najlepszy produkt.