Learn Space dla Apexnet – e-szkolenia 2.0

- Apexnet to lider szkoleń z obszaru zamówień publicznych, kadr i płac z blisko 20 letnim stażem.

Klient: Apexnet
Zakres: Aplikacje webowe,

usługi informatyczne

1 Zadanie i cel

Apexnet od 2001 roku działa na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej oferując szkolenia i doradztwo. Podstawę działalności Apexnet stanowią szkolenia z zamówień publicznych. ApexNet jest organizatorem szkoleń otwartych i zamkniętych także z zakresu funduszy unijnych, prawa budowlanego czy inwestycji.

Organizując szkolenia w 12  miastach (Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), ApexNet został liderem branży, umożliwiając dogodny dostęp do uczestnictwa w zajęciach kursantom z całej Polski.  Co niecodzienne, w przypadku tego klienta naszym zadaniem nie było wdrożenie systemu umożliwiającego działalność w innej, niż dotychczas, formie, lub w wyniku ograniczeń pandemicznych, a usprawnienie aktywnych  już procesów i otwarcie wachlarza możliwości wykorzystania posiadanych zasobów.  Klient dysponował imponującą bazą szkoleń i wieloletnim doświadczeniem, a rozwiązanie, które zaoferowaliśmy, pozwalało dystrybuować zgromadzone materiały w celach komercyjnych.

2 Funkcjonalność

Platforma Learn Space pozwoliła Klientowi zintegrować moduł szkoleń z systemem CRM dla automatyzacja dostępu i rozliczeń, w tym prowadzić obsługę płatności online, oraz zarządzać dostępem do materiałów oraz użytkownikami na wielu płaszczyznach. Oferowane dotychczas w tradycyjnej formie szkolenia dzięki modułowi nagrywania i montażu mogą zostać opublikowane, by w dalszej kolejności zostać zaoferowane jako szkolenie online. Pośród wielu funkcjonalności usprawniających działalność szkoleniową online wymienić możemy udostępnianie obrazu z kamer i dźwięku oraz animacji i filmów (Slideshare, Youtube) zaawansowane zabezpieczenia dostępu, komunikacja z uczestnikami w trakcie szkolenia na pośrednictwem różnych wariantów czatów, wirtualnej tablicy (prowadzący i uczestnicy mogą wspólnie rysować), i dedykowanych pokoi, oraz opiekę poszkoleniową, w postaci ankiet i testów wiedzy. Nasz system  pozwala na pełną kontrolę w trakcie szkolenia - kontrola wyświetlanych materiałów, dostępności uczestników poprzez indywidualne konta, rozbudowany panel prezentacji live.
Apexnet to lider szkoleń z obszaru zamówień publicznych, kadr i płac z blisko 20 letnim stażem.
Zamknij
HXS

Prosimy wypełnij poniższy formularz, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i wspólnie stworzyć najlepszy produkt.